Wybrany sklep

Pozostałe regulaminy

REGULAMIN PROMOCJI („Regulamin”)


1) Organizatorem promocji „Kolorowa jesień w CCC! RABAT 40% na półbuty, czółenka i baleriny (bez koloru czarnego). Oferta do 15-09” („Promocja”) jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211692 („Organizator”).

2) Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych sieci sprzedaży detalicznej CCC, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Sklepy”)

3) Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

4) Promocja obowiązuje w okresie od 10-09-2018r. do 15-09-2018r. w godzinach otwarcia Sklepów.

5) Promocja dotyczy półbutów, czółenek i balerin w kolorach innych niż czarny. Decyduje kategoria i kolor na etykiecie produktu. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach CCC.

6) Promocja przeznaczona jest dla wszystkich członków Klubu CCC („Klubowicze”).

7) Klubowicz może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

8) Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

9) Nieuszkodzone i nie noszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi w ciągu 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po zakupie co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi. Zwracane Produkty powinny być dostarczone w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do dowolnego salonu CCC na terenie kraju (za wyjątkiem salonów outletowych). Zwrot Produktów jest możliwy wyłącznie po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego i podpisania protokołu zwrotu.

10) W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11) Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2018 r.